Ohita ja siirry sisältöön

Apobase-väritestin arvonnan säännöt

ärjestäjä
Karo Pharma Oy (jäljempänä ”järjestäjä”)

Osallistumiskelpoisuus
Kilpailuun osallistuminen edellyttää 13 vuoden ikää. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Kilpailun suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneiden yritysten työntekijät tai heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua kilpailuun.

Kilpailuaika
Kilpailuun voi osallistua 13.10.2021-30.11.2021.

Osallistuminen
Kilpailuun voi osallistua osoitteessa www.apobase.fi/testi

Palkinnot ja arvonta
Kilpailun voittaja arvotaan 3.12.2021 mennessä. Voittajan nimi julkaistaan järjestäjän some-kanavissa. Kilpailun palkintona on kolme (3) tuotepakettia, arvo 30 €/kpl.

Voitoista ilmoittaminen ja voiton lunastaminen
Voittaja saa järjestäjältä tiedon voitosta arvontapäivänä. Palkinto toimitetaan osallistujan ilmoittamaan Suomessa sijaitsevaan postiosoitteeseen tai sähköpostiin. Järjestäjä ei korvaa palkintoa, mikäli sen toimittaminen estyy osallistujan antamien virheellisten yhteystietojen vuoksi. Järjestäjä ei vastaa postissa kadonneesta tai vahingoittuneesta lähetyksestä. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan.

Järjestäjän vastuu ja oikeudet
Kilpailuun osallistuvat vapauttavat kilpailun järjestäjän ja mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon käytöstä. Kilpailun järjestäjän vastuu ei ylitä säännöissä mainitun palkinnon arvoa. Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

Kilpailuun osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä. Järjestäjällä on oikeus poistaa osallistuja kilpailusta, mikäli osallistuja ei noudata kilpailun sääntöjä ja ehtoja.

Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa kilpailun sääntöjä sen voimassaoloaikana. Muutoksista ilmoitetaan kisasivustolla kohdassa Arvonnan säännöt.